ผู้ชม
วันนี้ 354
เมื่อวาน 885
ทั้งหมด 966,916
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 362
เมื่อวาน 897
ทั้งหมด 1,049,236

ก า ร  จั ด  ส ว น จี น แ บ่ ง อ อ ก เ  ป็ น   ๒   ป ร ะ เ ภ ท

๑. แบบทิวรวม เป็นการออกแบบเพื่อชื่นชมภาพทั้งหมดจากมุมมองหนึ่งเสมือนจิตรกรรมฝาหนัง

๒. แบบทิวย่อมมีลักษณะการตกแต่งย่อส่วน ซึ่งมองไม่ชัดมอง มุมกว้าง  แต่ต่อเนื่องกันไป  สามารถชื่นชมจากมุมอื่น ๆ เน้นถึงสุนทรีถาพ ของการจัดสวนอย่างเด่นชัด

สวนจีนส่วนใหญ่นิยมจัดเป็นสวนขนาดย่อมหลาย ๆ แห่งไว้ภายในทัศนียภาพ ในมุมหนึ่งจะสอดแทรก มีอิทธิพลต่อสวนย่อย  ภาพที่อยู่ไกลออกไปและต้องดึงเข้ามาปรุงแต่งให้สอดคล้องกับความงามของสวน ทัศนียภาพที่อยู่ไกลบางครั้งมีทั้งส่วนที่งดงามและส่วน เกินที่ไม่ต้องการ การจัดต้องรู้วิธีบดบัง ทัศนียภาพเหล่านั้น เช่น ต้นไม้ใหญ่  กำแพงเรือนไม้เพื่อขจัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกไป

การจัดสวนจีน ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  เช่น  ก้อน  หิน  สะพาน  ช่องวงกลมและสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ผนังกำแพงซึ่งแทนฟ้า ดิน  ทางเดินสะพานและเก๋ง จะสร้างขึ้นสอดคล้องกับความเชื่อศาสตร์ ฮวงจุ้ย สะพาน ทางเดิน มีลักษณะซิกแซกเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้าย อีกประการหนึ่งเส้นทางที่คดเคี้ยวสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ

สวนบางแห่งนะนำสัญลักษณ์สัตว์ทั้ง ๔ ทิศ มาสัมพันธ์กับการจัดสวน อาทิ ทิศตะวันออกมังกรเขียว ทิศใต้หงส์แดง  ทิศตะวันตกเสื่อขาว  ทิศเหนือเต่าดำ  ลำธารแทนความมั่งคั่ง  อยู่ด้านทิศตะวันออกของสวน

ทะเลสาบที่ขุดขึ้นอยู่ตำแหน่งปลายสุดด้านทิศใต้  สระน้ำที่ขุดขึ้น ไม่ควรเป็นรูปทรงเรขาคณิต  สวนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มักจะมีเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ้าสวนขนาดเล็ก จะมีเล็กประกอบด้วยภูเขาจำลอง และหมู่หินทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง และขับไล่สิ่งที่ชั่วร้าย

พันธุ์ไม้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเหมาะสมเป็นพันธุ์ไม้ จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย ควรใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นมากกว่าพันธุ์ไม้จากแดนไกล พันธุ์ไม้ประหลาดจากต่างแดนเป็นข้อห้ามในการจัดสวนตามแบบศาสตร์ฮวงจุ้ย

หลักปฏิบัติในการจัดสวนจีน ทัศนียภาพใดที่ไม่ต้องการให้ปลูกไม้ใหญ่บังไว้และไม่ควรเป็นไม้ผลัดใบ ควรปลูกไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวชอุ่ม ตลอดปี อันเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนนาน

ในกรณีที่ปลุกต้นหลิว ควรมีเนื้อที่ใหญ่พอสมควรและนิยมปลูกหลิวเป็นหมู่ ๆ หมู่ละ ๓-๕ ต้นเพื่อให้ทอดตัวมองดูเป็นม่านพลิ้วสวยงาม

สีสันการจัดสวนจีนไม่ควรมีสีฉูดฉาด สีที่ตัดกันเสียหลักของฮวงจุ้ยและรบกวนความงาม  สีสันควรมีความสมดุลเพื่อสร้างความกลมกลืน  สีฤดุของใบไม้ร่วงเป็นสีที่เหมาะสมโทน  สีน้ำตาลทองกลมกลืนเข้ากับโทนสีอื่นได้ดี

ความใสของน้ำและสีขาวสามารถนำมาใช้เพื่อกลมกลืนกับสีต่าง ๆ ในสวนให้สดสวยงดงามยิ่งขึ้น ปุยเมฆบนท้องฟ้าตัดกับสีเขียวเข้ม ใบสนให้ความสวยงามได้อีกรูปแบบหนึ่งเก๋งจีนสีขาวหรือสระน้ำแปรเปลี่ยนความงามได้ดี


ไทยรัฐเหนือฟ้าใต้บาดาล

ทำเลบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดูบ้านราคา 15.5 ล้านบาท
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
เว็บสำเร็จรูป
×