การตั้งต้นไม้

รหัส 1 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันตกจะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันตก ยิ่งเกิดโทษร้าย

  รหัส 2 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันออกจะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันออก ยิ่งเกิดโทษร้าย

รหัส 3 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันตก/ใต้จะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันตก/ใต้ ยิ่งเกิดโทษร้าย

รหัส 4 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันตก/เหนือจะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันตก/เหนือ ยิ่งเกิดโทษร้าย

รหัส 6 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันออก/ใต้จะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันออก/ใต้ ยิ่งเกิดโทษร้าย

รหัส 7 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันเหนือจะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันเหนือ ยิ่งเกิดโทษร้าย

รหัส 8 ห้ามปลูกต้นไม้ ไม้เถาว์ทางทิศตะวันใต้จะเกิดเหตุร้าย และบ้านหันทิศตะวันใต้ ยิ่งเกิดโทษร้าย

เรียนรู้การใช้รหัสราศีที่

 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   เบาะหนังรถยนต์   หลอด LED   ไมโครไพล์   รถลาก   แรงงานต่างด้าว   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×