มุมห้อง
     ภายในห้องหรือบ้านที่เราอาศัยอยู่มุมห้องที่ขาดหาย มีผลในทางลบกับผู้ที่อยู่อาศัย มุมห้องที่ขาดหาย จะมีพลังต่างๆตามมุมนั้น จะมีปัญหากับเรื่องราวต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนภูมิ 8 ทิศ(โป๊ยข่วย) 

       ภายในบ้านเราจะมีมุมทั้ง8มุม ได้แก่ มุมอาชีพ มุมความรู้ มุมมังกร มุมบุตร มุมสุขภาพ มุมการเงิน 
มุมชื่อเสียง และมุมสมรส
  ส่วนที่ขาดหาย มีอิทธิพลในทิศทางนั้น โดยเฉพาะมุมแหลมที่อยู่ด้านใน มีลักษณะคล้ายใบมีดที่มีความคม เป็นอันตรายต่อ เป็นการตัดพลังชีวิตที่ดีออกไป มีผลในด้านสุขภาพ กาย และด้านอารมณ์ ศึกษาจากทิศตามลิ้งค์ด้านล่างครับ.

 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   โบโซ่   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน  
เว็บสำเร็จรูป
×